Oferta

 

ProduktZastosowaniePodgląd
PIASEK PŁUKANY 0-2produkcja betonów, w tym betonu towarowego i prefabrykatów budowlanych,
produkcja podsypek cementowo-piaskowych,
podsypka (podbudowa) pod kostkę brukową i betonową,
zimowe utrzymanie dróg i chodników,
do produkcji piasków suszonych,
do warstw odsączających
przygotowanie terenów sportowo-rekreacyjnych (plaże, boiska do piłki plażowej, itp.).

Piasek płukany
ŻWIR 2-8do produkcji betonów:
• betonów towarowych,
• betonu architektonicznego,
• betonu posadzkowego.
do produkcji masywnych elementów betonowych,
do produkcji galanterii i prefabrykatów budowlanych,
do produkcji podbudów z chudego betonu.
Żwir 2-8
ŻWIR 8-16do produkcji betonów:
• betonów towarowych,
• betonu architektonicznego,
• betonu posadzkowego.
do produkcji masywnych elementów betonowych,
do produkcji galanterii i prefabrykatów budowlanych,
do produkcji podbudów z chudego betonu,
do wykonywania robót budowlanych jako materiał filtracyjny, drenażowy, do opasek melioracyjnych wokół budynków,
jako materiał dekoracyjny w ogrodnictwie, przy tworzeniu zielonej architektury.
Żwir 8-16
ŻWIR 16-32do wykonywania robót budowlanych jako materiał filtracyjny, drenażowy, do opasek melioracyjnych wokół budynków
jako materiał dekoracyjny w ogrodnictwie, przy tworzeniu zielonej architektury.
Żwir 16-32
PIASEKwykonywanie trwałych nasypów,
do wymiany gruntów
do zasypywania fundamentów
do stabilizacji cementem
podsypka (podbudowa) pod kostkę brukową i betonową,
do zimowego utrzymania dróg
Piasek
HUMUSdo ogrodów pod trawniki zieleńce nasadzenia i do wykorzystania według własnych potrzeb i zastosowańHumus
OTOCZAKIjako materiał dekoracyjny, do aranżacji ogrodów, tarasów, alejek, ścieżek, parków, oczek wodnych, skalników, itp.
do budowy ogrodzeń, palenisk, kwietników,
do budowy elementów gabionowych o unikalnym surowym, a jednocześnie ekologicznym charakterze.
otoczaki
GŁAZY NARZUTOWEjako materiał dekoracyjny, do aranżacji ogrodów, tarasów, alejek, ścieżek, parków, oczek wodnych, skalników, itp.
do budowy ogrodzeń, palenisk, kwietników,

Kliknij aby wyświetlić galerię głazów.
glazy

Szanowni Klienci

Przed złożeniem zamówienia każdorazowo prosimy o kontakt w celu potwierdzenia aktualnych cen oferowanych produktów oraz uzgodnienia szczegółów realizacji zamówienia.